architect. | Dough & Shaker Restaurant, Pyrgos, Tinos

Dough & Shaker Restaurant, Pyrgos, Tinos

Design Team: Aristides Dallas, Labis Tozaj, Flora Frantzi & Katerina Bali

Photography: Irini Giotopoulou & Evelyn Foskolou